Arteqo Consulting

Eiropas web aģentūra

Dizains, zīmols un digitālā attīstība


×

Arteqo Consulting Services

Contact Arteqo

×
I have read and accept the terms and conditions

Web dizaina tehniskās īpatnības

Parastais lietotājs redz mājaslapas ārējo jeb klienta pusi. Tomēr pastāv arī pamats, uz kuru balstās vietnes izskats - web dizaina tehniskā puse. Tā sevī iekļauj satura vadības sistēmu, hostingu jeb mājaslapas izvietošanu uz servera, domēna vārdu u.c. Angļu valodas terminoloģijā web dizaina tehniskā puse saucās “back-end” - aizmugurējā puse, kas ir pretstatā “front end” - priekšējai pusei. Tehniskā puse parasti sastāv no pielikuma, datubāzes un servera.

Pielikums

Pielikums jeb aplikācija ir tā mājaslapas daļa, ar kuru lietotājs mijiedarbojas tiešā veidā. Tā ir arī tā daļa, kas izmanto web dizainu kā rīku, kas palīdz lietotājam šo pielikumu izmantot. Tā, piemēram, pasūtot biļetes internetā, pielikums izmanto dažādas pogas un formas, lai iegūtu no lietotāja nepieciešamo informāciju un veiktu maksājumu.

Datubāze

Datubāze ir datu grupa, kas ir organizēta saskaņā ar noteiktu sistēmu. Datubāze ir tā vieta, kur tiek ierakstīta informācija par lietotāja mijiedarbību ar pielikumu. Tā, piemēram, pasūtot biļetes internetā, datubāzē tiek ierakstīts, kādu biļeti iegādājās lietotājs, kāds tieši lietotājs to nopirka, vai biļete tika apmaksāta un visa cita informācija. Lietotājam vēlāk ienākot vietnē vēlreiz, šī informācija tiek paņemta no datubāzes un atspoguļota, izmantojot pielikumu. Tādēļ lietotājs var redzēt to, ka viņš ir veicis pasūtījumu, vai tas tika apmaksāts, un, ja tika, redzēt arī pašu biļeti.

Serveris

Serveris ir gan dators, uz kura glabājas datubāze, gan arī programmatūra, kas apstrādā informāciju un nodrošina mijiedarbību starp pielikumu un datubāzi. Serveris ir tehniskās puses pamats, uz kuru balstās visi pārējie komponenti, līdz ar to servera aparatūra un programmatūra ir tehnikas ziņā mājaslapas nodrošinātākā daļa.