Arteqo Consulting

Eiropas web aģentūra

Dizains, zīmols un digitālā attīstība


×

Arteqo Consulting Services

Contact Arteqo

×
I have read and accept the terms and conditions

Sleju izkārtojums

Sleju izkārtojums ir mājaslapas satura izkārtojums vairākās slejās (šeit tiek domātas redzamās slejas, par aizzīmēšanas slejām var izlasīt attiecīgajā rakstā). Katra sleja šeit kalpo kā atsevišķs satura bloks. Katrs satura bloks ir saturiski un loģiski atdalīts no citiem blokiem, bet informācija viena bloka ietvaros ir loģiski saistīta vienā informācijas vienībā.

Atkarībā no vietnes satura un mājaslapas vajadzībām, sleju skaits un izmērs var mainīties. Klasisks izkārtojums ir viena platāka sleja ar vienu vai vairākām šaurākam papildus slejām. Ir iespējami vairāki sleju izkārtojuma varianti, un katram ir savas īpatnības un pielietojums,

Trīs sleju izkārtojums

Kā jau tika minēts, trīs sleju izkārtojums ir klasiskais izkārtojuma variants, jo to izmanto vairākums interneta vietņu. Tas ir vienkāršs, pārskatāms un uzreiz uzrāda satura hierarhiju - svarīgāks saturs atrodas platākajā slejā, papildus saturs šaurākajās slejās. Trīs sleju izkārtojuma iespējamas variācijas sevī iekļauj sleju savstarpēja izvietojuma maiņa.

Ja trīs sleju izkārtojuma galvenā priekšrocība ir tā vienkāršība un pārskatāmība, tad tā galvenais trūkums ir garlaicīgums un oriģinalitātes trūkums. Jau tika minēts, ka to izmanto mājaslapu vairākums, līdz ar to šāds izkārtojums ne ar ko īpašu neizceļas. To ir iespējams padarīt interesantāku, uztaisot visas trīs slejas vienāda platuma, vai padarot galveni divas slejas platu, lai pilnīgi visa lapa (ne tikai galvenais saturs, kā klasiskajā variantā) izskatītos sadalīts trijās slejās.

Četru sleju izkārtojums

Četru sleju izkārtojums ļauj izstrādāt vairākus mājaslapas dizaina variantu, jo ir iespējams mainīt katras slejas izmēru un pozīciju. Rezultātā sanāk liels kombināciju skaits, kuru ir iespējams turpmāk daudzveidot, izveidojot atsevišķu dizainu katrai no slejām. Izmantojot četru sleju izkārtojumu ir svarīgi parādīt satura hierarhiju. Pārsvarā to dara, izmantojot sleju atsevišķu dizainu vai papildus slejās ievietojot mazāk satura. Var mainīt arī sleju platumu, bet, tādēļ kā tās ir četras, tas nav vienmēr ieteicams, jo dažām slejām var nepietikt vietas - tās izskatīsies pārāk šauras, bojājot mājaslapas dizaina izskatu.

Četru sleju izkārtojuma galvenais trūkums ir tas, ka šāds dizains visdrošāk izskatīsies simetriski, kas dažkārt ir attaisnots un vajadzīgs, bet dažkārt izskatās garlaicīgi. To var kompensēt, izmantojot citus web dizaina rīkus - krāsas, dažādus teksta stilus, grafiku u.tml.

Sešu sleju izkārtojums

Sešu sleju izkārtojums izceļas ar savu sleju skaitu - tas padara šādu izkārtojumu par ļoti specializētu web dizaina rīku. Šis izkārtojuma tips ļauj izstrādāt un pielāgot mājaslapas vajadzībām daudzas smalkas detaļas, kas potenciāli padara vietnes web dizainu daudz oriģinālāku par citam mājaslapām. Tas tomēr ir līdzsvarots ar to, ka sešu sleju dizaina izstrāde pieprasa arī vairāk resursu un prasmju, kā arī pats izkārtojums būs derīgs tikai noteiktiem vietņu veidiem.

Pārsvarā sešu sleju dizainu izmanto mājaslapas, kas grib vienas lapas ietvaros vienlaikus prezentēt samērā lielu produktu vai informācijas bloku skaitu. Tā, piemēram, dara slaveno zīmolu mājaslapas, prezentējot jaunu produktu līniju - vietnē, piemēram, būs redzamas sešas slejas, katrā no tām būs produkta ilustrācija un neliels apraksts, kā arī saraksts ar priekšrocībām. Sešu sleju izkārtojumu izmanto arī blogi vai interneta laikraksti, kas ļauj lietotājam vienlaikus izvēlēties vienu no rakstiem.

Sešu sleju izkārtojums nav ieteicams mājaslapām, kurām nav nepieciešams saskaldīt un vienlaikus prezentēt vairākus informācijas gabalus. Lieka sešu sleju izkārtojuma izmantošana tikai apgrūtinās darbu ar vietni un maldinās lietotāju.

Citi sleju izkārtojumi

Protams, ir iespējams arī izmantot jebkuru citu sleju skaitu, stilu, izmēru un izkārtojumu saskaņā ar konkrētas mājaslapas nolūkiem. Vienmēr ir jāņem vērā mājaslapas mērķis, satura daudzums, struktūra un hierarhija, lai nesaskaldītu vietni pārāk daudz. Ir svarīgi atcerēties, ka katra sleja rada papildus web dizaina daļu, un jo vairāk mājaslapā ir daļu, jo sarežģītāk to ir iztvert.